Poznać przeszłość. Wiek XX

Poznać przeszłość wiek 20” to podręcznik przeznaczony do nauki historii w liceum ogólnokształcącym i technikum napisany przez Stanisława Roszaka oraz Jarosława Kłaczkowa. Publikacja zawiera materiał na poziomie podstawowym – to znaczy konieczny do przerobienia przez wszystkim uczniów niezależnie od wybranego profilu. Jest to bowiem kontynuacja historii powszechnej, która nauczana jest jednym ciągiem od pierwszej klasy gimnazjum. Podręcznik został wydany przez wydawnictwo Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowaniu rozmaitych materiałów edukacyjnych. Numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 525/2012. W związku ze zmieniającą się podstawą programową powiązaną z niedawną reformę systemu szkolnictwa podręcznik po raz ostatni zostanie użyty przez uczniów rozpoczynających szkołę średnią w roku szkolnym 2019/2020.

Zawartość podręcznika

Podręcznik jest naturalną kontynuacją tego, co uczniowie zakończyli przerabiać w okresie gimnazjum. Zaczyna się więc od nowego ładu w Europie po I wojnie światowej. Przybliża wiadomości związane z dwudziestoleciem międzywojennym i kryzysem demokracji w Europie w tamtym okresie: dojściu do władzy faszystów we Włoszech i nazistów w Niemczech. W podręczniku przybliżona jest także skomplikowana droga Polaków do budowy sprawnie działającego państwa o stabilnych granicach i wszelkie polityczne problemy w II Rzeczpospolitej. Publikacja opisuje także II wojnę światową, największy konflikt w historii ludzkości z szczególnym uwzględnieniem roli naszych rodaków na jej frontach. Wreszcie, w podręczniku uczeń znajdzie również dzieje Europy i świata po II wojnie światowej: zapadnięcie żelaznej kurtyny, trudny okres PRL, a wreszcie działalność Solidarności na czele z Lechem Wałęsą, upadek muru berlińskiego i rozpad ZSRR.

W służbie ucznia

Po każdym omawianym w podręczniku temacie znajduje się odwołanie do polecanej literatury na wypadek, gdyby ten zainteresował się danym zagadnieniem i chciał na ten temat poszerzyć swoją wiedzę. Znajduje się tam także ćwiczebne pytania, które mają w zamierzeniu pomagać w przygotowaniu do sprawdzianów okresowych. Najważniejsze kwestie zostały w podręczniku pogrubione, co pomaga zorientować uwagę ucznia na kluczowych kwestiach dla zrozumienia danego zagadnienia. Uważnie dobierane zdjęcia urozmaicają naukę i powodują, że nastolatkowie korzystają z publikacji lepiej są w stanie sobie wyobrazić omawianego w niej wydarzenia. Dla osób, które cenią sobie systematyczną pracę wydano również dedykowany zeszyt ćwiczeń z zadaniami dopasowanymi specjalnie do każdego tematu w podręczniku.


Posted in Podręcznik do historii and tagged , , , , by with no comments yet.